14 października jest dniem wolnym od zajęć lekcyjnych. W tym dniu będą odbywać się zajęcia opiekuńczo- wychowawcze na świetlicy i w oddziale przedszkolnym w godzinach od 8.00 do 13.00