Dni wolne od zajęć dydaktycznych Zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora Szkoły dni 12 , 16,17 i 18 czerwca  to dni wolne od zajęć dydaktycznych -   ( egzaminy klasy VIII -16-18 czerwca)
W dniach 16-18 czerwca uczniowie kl. I-III mogą skorzystać z zajęć opiekuńczo wychowawczych po wcześniejszym zgłoszeniu  wychowawcy klasy.
Zakończenie roku szkolnego  w piątek 26 czerwca z podziałem na dwie grupy: kl.O -III oraz V-VII, klasa VIII apel będzie miała w czwartek 25 czerwca o godz. 9.00.