Informacja dla rodziców- dzień wolny.

Zgodnie z Kalendarzem roku szkolnego przypominam , że 2 listopada jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych, w związku z powyższym nie będzie zajęć zdalnych oraz zajęć dydaktycznych klasach I-III oraz oddziałach przedszkolnych.