Informacje dla rodziców.

W związku z wprowadzeniem strefy żółtej  , w szkole od 12 października dzieci zobowiązane są do przychodzenia w maseczkach.

 Mając na uwadze, że w oddziałach  przedszkolnych i klasie I   został zakończony okres adaptacyjny- prosimy rodziców o nie  wchodzenie do budynku szkoły bez pilnej potrzeby.

Dzień 14 października jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych i wychowawczych, proszę o informację do wychowawcy klasy  czy dziecko ma zapewnioną opiekę w tym dniu czy też będzie jej  potrzebowało że strony szkoły.