Informacje -zdalne nauczanie

Szanowni Państwo

Od dnia 26.10.2020 uczniowie klas IV-VIII przechodzą na  zdalne nauczanie.

Proszę o ponowne zapoznanie się z Zarządzeniem Dyrektora Szkoły w sprawie zdalnego nauczania zamieszczonym na stronie szkoły www.siecieborzycesp.pl w zakładce Dokumenty.

W przypadku braku "narzędzi" do nauczania zdalnego proszę o kontakt z sekretariatem szkoły.

 Dzieci z oddziałów przedszkolnych i klasy I-III uczą się w szkole zgodnie z planem lekcji.