Nauczanie hybrydowe- informacje.

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. A. Mickiewicza w Siecieborzycach przekazuje informacje o ograniczeniu funkcjonowania klas I-III szkół podstawowych w naszym województwie. Ograniczenie to będzie polegało na prowadzeniu zajęć w tzw. systemie „hybrydowym”. W naszej szkole plan zajęć stacjonarnych będzie wyglądał następująco :

16.03. – kl. I – sala nr 17

17.03. – kl. II – sala nr 14

18.03. – kl. III – sala nr 16

19.03. – kl. I – sala nr 17

 

22.03. – kl. II – sala nr 14

23.03. – kl. III – sala nr 16

24.03. – kl. I – sala nr 17

25.03. – kl. II – sala nr 14

26.03. – kl. III – sala nr 16

 

W dniu, w którym dzieci mają zajęcia stacjonarne w szkole, będzie 6 godzin lekcyjnych (najważniejsze edukacje i j. angielski). W trybie zdalnym nauczyciele w większości będą prowadzić tzw. „michałki”, aby w jak największym stopniu odciążyć Państwa od zajęć szkolnych. Nauczyciele opracują i wpiszą w e-dziennik plan lekcji obowiązujący w systemie nauki hybrydowej.

 

Dyrektor Szkoły

Jan Suchecki

 

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 11 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.