Organizacja nauki w klasach I-III od 18.01.2021r.

Organizacja nauki w klasach I -III od 18.01.2021r. przebiega zgodnie z  Zarządzeniem Dyrektora Szkoły  Podstawowej w Siecieborzycach  -Zasady funkcjonowania Szkoły Podstawowej w   Siecieborzycach  w okresie stanu epidemii w związku z zagrożeniem zakażeniem koronawirusem Covid-19.

Zarządzenie dostępne jest w zakładce   ,, Dokumenty szkolne"

Jednocześnie informujemy również, że dowozy szkolne odbywają się bez zmian   - I kurs 12.55.

 Od 18.01.2021 będzie też uruchamiane dożywianie dzieci( obiady).