Podziękowania

W dniu 9 marca 2021r. dzięki uprzejmości firmy ESOX - PROJEKT zostały przekazane do Szkoły Podstawowej w Siecieborzycach tablety SAMSUNG w ilości 5 sztuk. Szczególne podziękowania dla Burmistrza Szprotawy Mirosława Gąsika oraz kierownika Wydziału Przedsiębiorczości, Promocji i Turystyki Macieja Boryny , którzy wskazali Dyrektorowi Szkoły partnera do współpracy. Tablety zostaną wykorzystane w miarę potrzeb do nauki zdalnej, a następnie na potrzeby pracowni informatycznej oraz zajęcia pozalekcyjne. Dyrektor Szkoły Podstawowej im. A. Mickiewicza Jan Suchecki wraz z kadrą pedagogiczną serdecznie dziękuję zarówno firmie ESOX-PROJEKT oraz władzom samorządowym za pamięć oraz wsparcie
spjpg

6047afb864183_osize933x0q70h35cab1jpg6047afb909f0c_osize933x0q70hb133bdjpg6047afbb39001_osize933x0q70h0de950jpg