Polskie Legendy znane i nieznane

Polskie Legendy znane i nieznane

Podczas realizacji na zajęciach szkolnych wyżej wymienionej tematyki i wypożyczeniu książek z legendami polskimi z biblioteki klasa II przygotowała inscenizację plastyczno – literacką, a efekt swej pracy z przyjemnością prezentuje .


Legendy_Momentjpg