Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych i klasy I

Rekrutacja

do klas I i oddziałów przedszkolnych

w roku szkolnym 2020/2021

 

Wnioski należy składać w terminie

od 10.02.2020r. do 05.03.2020r.

w sekretariacie szkoły