Rozkład gabinetów w systemie hybrydowym

W  związku ze zbliżającym się powrotem uczniów do nauki stacjonarnej  rozkład gabinetów  od dnia 17 maja przedstawia się następująco:

17.05.- klasa 7 (gabinet 3) i 8 (gabinet nr 1)
18.05.- klasa 4 (gabinet 1) i 6 (gabinet nr 3)
19.05.- klasa 7 (gabinet 3) i 8 (gabinet nr 1)
20.05.- klasa 4 (gabinet 1) i 6 (gabinet nr 3)
21.05.- klasa 7 (gabinet 3) i 8 (gabinet nr 1)
24.05.- klasa 4 (gabinet 1) i 6 (gabinet nr 3)


25-27 maja egzamin ósmoklasisty - do szkoły przychodzą tylko oddziały przedszkolne

28.05.- klasa 7 (gabinet 3) i 8 (gabinet nr 1)

Od dnia 17 maja klasy 1-3 wracają do swoich gabinetów.

Zajęcia obywają się zgodnie z planem zamieszczonym w e-dzienniku.