Sprzątanie Świata 2019/2020

 Za to jak wygląda nasza planeta ponosi odpowiedzialności każdy z nas. Każdy z nas kocha przyrodę, lubi ptaki, kwiaty, drzewa, świeże powietrze. A jednocześnie , jakby na przekór sobie, dopuszcza się czynów, które tę otaczającą nas naturę niszczą. Naruszona równowaga przyrody spowodowana  jest niewystarczającą wiedzą człowieka.

          Dlatego edukacja ekologiczna to jedno z głównych zadań SP w Siecieborzycach. Podejmujemy szereg zadań, mających na celu kształtowania odpowiedniego stosunku do środowiska i jego ochrony od najmłodszych lat. Zadania te staramy się realizować poprzez różne formy pracy, m.in. czynny udział w akcjach związanych z ekologią.

          Tradycją stała się, że pod czujnym okiem opiekunów, cała szkolna społeczność uczestniczy w sprzątaniu świata.  

          W bieżącym roku szkolnym w ramach akcji uczniowie uczestniczyli w warsztatach nt. recyklingu odpadów opakowaniowych, podczas zajęć przypomnieli sobie zasady segregacji odpadów, wszystkie klasy wraz z oddziałami przedszkolnymi sprzątały wyznaczone tereny, i w ciągu całego  roku zbieramy nakrętki.


Akcja zamierzamy przeprowadzać w  kolejnych  latach!


70979214_455232195119436_6685943897119522816_njpg70660992_706727769842389_4554047424171081728_njpg20190924_121806jpg20190924_121800jpg