Sprzątanie Świata pod hasłem „Akcja segregacja”

Sprzątanie Świata pod hasłem „Akcja segregacja”

 

               Za to jak wygląda nasza planeta ponosi odpowiedzialność każdy z nas. Każdy z nas kocha przyrodę, lubi ptaki, kwiaty, drzewa, świeże powietrze. A jednocześnie, jakby na przekór sobie, dopuszcza się czynów, które tę otaczającą nas naturę niszczą. Naruszona równowaga przyrody spowodowana jest niewystarczającą wiedzą człowieka.  

           Dlatego edukacja ekologiczna to jedno z głównych zadań SP w Siecieborzycach. Podejmujemy szereg zadań, mających na celu kształtowanie odpowiedniego stosunku do środowiska i jego ochrony od najmłodszych lat. Zadania te staramy się realizować poprzez  różne formy pracy, m.in. czynny udział w akcjach związanych z ekologią.

           Tradycją stało się, że pod czujnym okiem opiekunów, cała szkolna społeczność uczestniczy              w sprzątaniu świata.  

          W bieżącym roku szkolnym w  ramach akcji:

-     uczniowie kl. IV – VII uczestniczyli w warsztatach nt. recyklinguodpadów opakowaniowych,  

-     uczniowie przypomnieli sobie zasady segregacji odpadów,  

-     wszystkie klasy sprzątały wyznaczone tereny.

 

Akcję zamierzamy przeprowadzać w kolejnych latach!