Uczymy się pozytywnych zachowań

10.12.2019 r. dzięki wsparciu finansowemu Urzędu Miejskiego w Szprotawie oraz zaangażowaniu pedagoga szkolnego, nasi uczniowie mieli możliwość udziału w znakomitych zajęciach profilaktycznych. Najpierw uczniowie klas VII i VIII, pod okiem wyśmienitego trenera, rozważali problem uzależnień, ich przyczynę i sposoby zapobiegania. Ciekawą formą rozważań, okazała się dyskusja, w którą uczniowie chętnie się włączyli.

Następnie uczniowie klas V i VI brali udział w zajęciach dotyczących zagrożeń typowych w życiu młodych ludzi, m.in. przemocy rówieśniczej, tej fizycznej i psychicznej oraz przeciwdziałania im. Odwiedzający nas psychoterapeuta ukazał istotę tolerancji, poczucia odrzucenia i osamotnienia, które mogą stać się główną przyczyną uzależnień wśród dzieci i młodzieży.

Zajęcia stanowiły jedno z ogniw w łańcuchu działań edukacyjnych jakie zaplanowano w szkole w bieżącym roku.