Uwaga uwaga już w środę "Europejski Dzień Języków Obcych i Sportu".

Drodzy Uczniowie

W najbliższą środę 26 września 2018 roku będziemy obchodzić  Europejski Dzień Języków Obcych i Sportu. W związku z tym świętem przygotowaliśmy dla Was konkursy i zadania.  

Wiele ciekawostek, które przydadzą Wam się przy rozwiązywaniu zadań znajduje się na oficjalnej stronie EDL: https://edl.ecml.at/Facts/tabid/3173/Default.aspx 

Na tej stronie znajdziecie również wiele zabaw i gier językowych: https://edl.ecml.at/Games/tabid/3196/Default.aspx 

Jeżeli chcecie sprawdzić swoją wiedzę związaną z ciekawostkami językowymi, zapraszamy do udziału w interaktywnym quizie https://quizizz.com/admin/quiz/57e80cbeaf7add635a8a058c/europejski-dzie-jzykow-2017

EUROPEJSKI DZIEŃ JĘZYKÓW OBCYCH
26 września 2018 r.

„Open to Europe – Otwieramy się na Europę”

DATA:

- 26. września 2018 (środa) klasy 1-7 i młodsi  - Europejskie pląsy

- 27. września 2018 (czwartek) klasy 4-7 oraz młodsi uczniowie –  Europejskie zawody sportowe

CELE:

1. Uświadomienie korzyści płynących z uczenia się języków obcych oraz podkreślenie ich roli i znaczenie w naszym życiu.

2. Zachęcanie do przełamywania barier językowych w prezentowaniu swoich umiejętności lingwistycznych przed społecznością szkolną.

3. Propagowanie zdrowego współzawodnictwa.

4. Kształtowanie postawy szacunku wobec innych kultur.

5. Bliższe zapoznanie uczniów z brzmieniem języków europejskich.

W konkursach związanych z obchodami „Europejskiego Dnia Języków Obcych” biorą udział uczniowie  klas 5-7 SP w Siecieborzycach. Uczniowie klas 1-4 SP zapoznają się z ideą Europejskiego Dnia Języków Obcych w ramach zajęć języka angielskiego.

Zadaniem klas jest zaprezentowanie wylosowanego kraju

- przygotowanie flagi (0-3)

- przygotowanie prezentacji o kraju (0-3)

- przygotowanie zwrotów grzecznościowych w danym języku: dzień dobry, dziękuję, proszę, przepraszam, kocham cię (0-3)

- typowe menu – przygotowanie menu (w formie papierowej)  składającego się z tradycyjnych potraw danego kraju (0-5pkt)

- zad. extra – 1. przygotowanie tradycyjnej potrawy; 2.przebranie się za postać z danego kraju.

Za wykonanie zadań extra można otrzymać dodatkowe 5 pkt za każde z nich.

Każda klasa zaprezentuje 26. września wyniki ich pracy - prezentacja odbędzie się na holu – 2 piętro – ( czas: 1 godz. lekcyjna  plus aktywne przerwy). Klasy przygotowują stoiska.  Inni uczniowie będą mogli się z nimi zapoznać w czasie przerw lub godzin wychowawczych.

W drugim dniu zapraszamy do konkurencji sportowych ( czas: 1 godz. lekcyjna plus aktywne przerwy)

Zapraszamy do udziału