Ważne informacje dla ucznia - zdalne nauczanie

Drodzy Uczniowie !!!

Zdajemy sobie sprawę, że ciężko jest pracować samodzielnie i postaramy się równomiernie obciążać Was pracą w ciągu tygodnia .Pamiętajcie, że w razie trudności czy pytań, jesteśmy do waszej dyspozycji! Poprzez e-dziennik oraz platformę Google Classroom możecie się z nami kontaktować. My też ,tak jak wy, codziennie pracujemy zdalnie i jesteśmy do waszej dyspozycji. Wierzymy, że wykażecie się odpowiedzialnością i systematycznością.  Pamiętajcie:

1.     Najlepsze efekty daje praca systematyczna!

2.     Wszelkie wątpliwości co do formy, trybu czy treści nauczania na bieżąco zgłaszajcie nauczycielom (samodzielnie lub prosząc o pośrednictwo rodziców).

3.     Czasu spędzonego przy komputerze nie należy niepotrzebnie przedłużać. Przerwy, nawet krótkie są obowiązkowe!

4.     Należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa w pracy z komputerem
i w Internecie.

5.     Należy pamiętać o etykiecie językowej i kulturze w komunikacji
z nauczycielami (zwroty grzecznościowe mile widziane!).

                                                                                                                                                       Powodzenia!

Dyrektor Szkoły

                                                                                                                                Jan Suchecki