Ważne informacje odnośnie nauczania w klasach 1-3 od 26.04.2021r.

Szanowni Rodzice !

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. A. Mickiewicza w Siecieborzycach przekazuje informacje o ograniczeniu funkcjonowania klas I-III szkół podstawowych w naszym województwie. Ograniczenie to będzie polegało na prowadzeniu zajęć w tzw. systemie „hybrydowym”.

Po analizie i konsultacjach, biorąc również pod uwagę Państwa petycje ustaliliśmy harmonogram zajęć dla kl. 1-3 w następujący sposób :

Poniedziałek – zajęcia w szkole kl. 1 i 2 , nauka zdalna kl. 3

Wtorek - zajęcia w szkole kl. 2 i 3 , nauka zdalna kl. 1

Środa - zajęcia w szkole kl. 1 i 3 , nauka zdalna kl. 2

Czwartek - zajęcia w szkole kl. 1 i 3 , nauka zdalna kl. 2

Piątek - zajęcia w szkole kl. 2 i 3 , nauka zdalna kl. 1

Plan lekcji dla każdej klasy będzie zamieszczony w e-dzienniku. Klasa 1 – gabinet nr 17, klasa 2 – gabinet nr 14 ( w poniedziałek gabinet nr 3), klasa 3 – gabinet nr 3. Uczniowie mający zajęcia na parterze wchodzą do szkoły wejściem głównym i na przerwach przebywają przed szkołą lub na dolnym korytarzu, natomiast dzieci uczące się na piętrze wchodzą do szkoły tylnym wejściem i na przerwach przebywają na boisku szkolnym lub górnym korytarzu.  W dniach nauki stacjonarnej dzieci będą miały 5-6 godzin lekcyjnych, Dowozy szkolne bez zmian.

Dyrektor Szkoły

Jan Suchecki

Podstawa prawna :

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 11 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.