Wczesna profilaktyka uzależnień – program „Cukierki” – rekomendowany przez PARPA

Uczniowie klasy czwartej uczestniczyli w zajęcia w ramach programu profilaktycznego opartego na bajce „Cukierki” autorstwa A. Grzelak.                                                                                Pedagog szkolny, podjęła tematykę uzależnień w sposób przyjazny dla dzieci, nie nazywając ich wprost, a jednakże wyposażając dzieci w podstawowe informacje dotyczące mechanizmów prowadzących do uzależnień i związanych z nimi zagrożeń. Uczniowie poznali bohaterów bajki „Cukierki”, rozmawiali o przebiegu akcji, oceniali bohaterów, tworzyli ilustracje do usłyszanej treści, wiązali przyczynę ze skutkiem. W trakcie zabawy nazywali swoje uczucia, szczególnie związane z odtrąceniem, samotnością, potrzebą akceptacji, strachem, co w znacznym stopniu pozwoliło im zrozumieć mechanizm powstawania uzależnień. Wprowadzona została zasada ograniczonego zaufania do osób nieznanych, rówieśników obdarowujących substancjami, mogącymi wydawać się atrakcyjnymi. Kształtowano również postawę zaufania w stosunku do pracowników szkoły mogących udzielić wsparcia w sytuacjach problemowych na terenie placówki.
Dzięki praktycznym działaniom uczniowie nabyli umiejętność obrony własnych praw ze szczególnym uwzględnieniem asertywnego mówienia NIE.


20190128_125303jpg


20190107_124429jpg