Wykaz instytucji, do których można zgłosić się o wsparcie w sytuacjach wymagających pomocy psychologiczno – pedagogicznej i wychowawczej.

Wykaz instytucji, do których można zgłosić się o wsparcie w sytuacjach wymagających pomocy psychologiczno – pedagogicznej i wychowawczej.
Informujemy, że na terenie szkoły funkcjonuje tzw. anonimowa skrzynka na sygnały, która ma służyć wzmocnieniu współpracy pomiędzy rodzicami a szkołą.
Instytucje udzielające pomocy:
1.Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna   
Jana III Sobieskiego 69, 67-300 Szprotawa, Telefon: 683762249
2. Specjalistyczny Ośrodek Higieny i Terapii Psychicznej. Poradnia Zdrowia Psychicznego. Spec-Med. NZOZ   
Odrodzenia 32, 67-300 Szprotawa, Telefon: 68 376 24 26
3.Ośrodek Pomocy Społecznej    
Żagańska 6, 67-300 Szprotawa, Telefon: 68 376 32 30
4. Kryzysowy Telefon Zaufania 116 123 - Numer jest bezpłatny.    
Codziennie od 14.00 do 22.00!
5.Komisariat Policji w Szprotawie    
ul. Niepodległości 6, 67-300 Szprotawa, tel.: 68 376 19 11, tel.: alarmowy: 997 
6. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie    
ul. Śląska 1, 68 -100 Żagań, tel.: 68 477 71-78, 95-97 
7. Niebieska Linia: 800 – 120 – 002.