Zarządzenie dotyczące nauczania zdalnego i oceniania do wglądu w zakładce DOKUMENTY SZKOLNE