Zasady funkcjonowania  Szkoły Podstawowej w Siecieborzycach w okresie stanu epidemii w związku z zagrożeniem zakażeniem koronawirusem Covid-19

W zakładce ,, Dokumenty szkolne"   -  Zarządzenie Dyrektora Szkoły Podstawowej w Siecieborzycach odnośnie Zasad funkcjonowania  Szkoły Podstawowej w Siecieborzycach w okresie stanu epidemii w związku z zagrożeniem zakażeniem koronawirusem Covid-19