Tegoroczny egzamin ósmoklasisty odbędzie się pod koniec maja, ale część uczniów pewnie
już teraz zastanawia się nad wyborem szkoły ponadpodstawowej, a więc kierunkiem swojego
dalszego kształcenia. Decyzja ta może mieć wymierny wpływ na przyszłość młodych ludzi,
dlatego na lekcji wychowawczej gościli pana Bartosza Klimkowskiego - dyrektora Liceum
Ogólnokształcącego w Szprotawie, który podczas spotkania przybliżył zalety podjęcia nauki
w liceum, udzielił odpowiedzi na liczne pytania, rozwiał kilka wątpliwości.