Klasa szósta wraz z wychowawcą,  zaprosiła na  lekcję języka angielskiego  przedstawiciela  międzynarodowej firmy  branży IT.  Spotkanie, które odbyło się drogą online,  miało na celu ukazanie  uczniom  związku pomiędzy tym, czego się uczą w szkole, a swoją dalszą edukacją i karierą zawodową.  Ponadto uczniowie w praktyczny sposób  ćwiczyli  język angielski  słuchając  i zadając  pytania.  To spotkanie  przybliżyło dzieciom  temat  znaczenia języka angielskiego w świecie  i  pogłębiło  świadomość   jak  istotny  jest język  obcy dla międzynarodowych relacji i komunikacji