Zapraszamy wszystkich uczniów klas 1-8 do udziału w Ogólnopolskim Konkursie z Języka Angielskiego „Leon”.  Regulamin konkursu znajduje się na stronie:  Konkursy Przedmiotowe Leon | Warunki Uczestnictwa (leon-konkursy.pl)

Konkurs przedmiotowy Leon z języka angielskiego ma na celu sprawdzenie umiejętności językowych posiadanych przez uczniów. Warunkiem uczestnictwa ucznia w konkursie jest zgłoszenie się do 8.03.2023 r. u nauczyciela języka angielskiego oraz uiszczenie opłaty        w wysokości 14 zł. Konkurs zostanie przeprowadzony między 22 – 24. 03.2023 r. Przykładowe testy oraz regulamin pod poniższym linkiem:  Konkurs Przedmiotowy Leon | Przykładowe Testy (leon-konkursy.pl)