2 kwietnia świętujemy Międzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci, jest to data urodzin duńskiego bajkopisarza H.Ch. Andersena. W zajęciach zorganizowanych przez panie bibliotekarki: Dorotę i Beatę, uczestniczyli uczniowie z klasy II, III i IV SP w Siecieborzycach pod opieką swoich wychowawców. Zajęcia były bardzo urozmaicone i dostosowane do zainteresowań dzieci, począwszy od obejrzenia krótkiej prezentacji " Jak to z książką było...", wysłuchania fragmentów znanych baśni, interaktywne zabawy związane z twórczością H. CH. Andersena, quizy, puzzle, aż do wykonania fikuśnej zakładki do książki. Zajęcia pozwoliły uczestnikom wykazać się wiedzą dotyczącą baśni, ulubionych książek dla dzieci, podzielić się swoimi wrażeniami oraz w miły i przyjemny sposób spędzić czas.