Uczniowie naszej szkoły wraz z nauczycielami, we współpracy z Urzędem Miejskim i ZUZ w Szprotawie oraz Fundacją „Nasza Ziemia”, kolejny raz przyłączyli się do projektu propagującego rozbudzenie świadomości ekologicznej i odpowiedzialności za środowisko naturalne.

16 września uczniowie zaopatrzeni w worki i jednorazowe rękawiczki uczestniczyli w akcji ekologicznej. Rozpoczęto ją pogadanką na temat bezpieczeństwa oraz jej głównych celów. Dzieci sprzątały teren wokół szkoły i najbliższą okolicę. Akcja przebiegła szybko i sprawnie, a efekty pracy były zadowalające. Czynny udział w tym przedsięwzięciu dał uczniom do zrozumienia, że należy dbać o swoje środowisko oraz czystość otoczenia.

Opiekunowie akcji dziękują wszystkim za zaangażowanie.

Do zobaczenia za rok