Za nam kolejne spotkanie z projektu „Ocalimy świat”, realizowanego we współpracy biblioteki publicznej i szkoły podstawowej , w którym uczestniczyła klas I SP w Siecieborzycach pod opieką pani Magdaleny Tomczyk.  Uczniowie oglądali filmy edukacyjne o wyglądzie tropów, które zostawiają zwierzęta: niedźwiedzie, sarny, wilki i rysie. Następnie dzieci miały za zadanie przyporządkować odpowiedni ślad do zwierzęcia. W ramach uzupełnienia wiedzy na dany temat, dzieci oglądały książki i słuchały informacji czytanych przez nauczyciela i bibliotekarza. W kolejnej części zajęć uczestnicy wykonali pracę plastyczną przedstawiającą  zwierzę  w jego naturalnym środowisku  i trop , który zostawia .Jesteśmy przekonani, iż teraz dzieci będą bacznie obserwować ślady- tropy na ziemi  podczas leśnych spacerów .