Narodowe Święto Niepodległości obchodzone 11 listopada to ważny i piękny dzień- święto każdego Polaka.

W trosce o pamięć dla tego historycznego wydarzenia oraz kształtowanie patriotycznej postawy młodego pokolenia 17 listopada br. w Szkole Podstawowejw Siecieborzycach odbyła się wieczornica z okazji 104. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. W uroczystości tej wzięli udział zaproszeni goście :burmistrz Szprotawy- Mirosław Gąsik, zastępca burmistrza- Dorota Grzeszczak, dyrektor szkoły- Jan Suchecki, radni miejscy: Janusz Biliński, Halina Sawa, radny powiatu żagańskiego- Sylwester Michalak, przewodnicząca Rady Rodziców- Maria Rozpędowska, ksiądz proboszcz- Adam Koźmiński , prezes Stowarzyszenia Wieś Razem w Siecieborzycach-Elżbieta Poźniak, emerytowani pracownicy szkoły, rodzice, mieszkańcy Witkowa,Siecieborzyc i Stypułowa.

Tak licznie zgromadzoną publiczność powitała pani Beata Jakowicka, która na wstępie przypomniała: ,, że wolność raz zdobyta i niepodległość raz osiągnięta nie są dane na zawsze, lecz należy wciąż dbać o te wartości i stale je pielęgnować’’.
Podczas tej uroczystości, 
w której zaprezentowały się wszystkie klasy naszej szkoły łącznie z oddziałami przedszkolnymi ,przypomniana została historia niewoli naszej ojczyzny, począwszy od dnia, kiedy Polska przestała istnieć na mapie Europy jako niepodległe państwo, przez dzieje tragicznej walki naszego narodu o wyzwolenie, aż po dzień odzyskania niepodległości. Przekazywane treści były przeplatane patriotycznymi pieśniami, recytacjami wierszy oraz tańcami co pozwoliło widzom głębiej przeżyć tamte chwile.

Wieczornica została przygotowana przez panie : Magdalenę Tomczyk, Barbarę Gnach, Halinę Chaś, Ewę Watras, Beatę Jakowicką- nauczycielki klas 0-III oraz panie: Zuzannę Kleczko i Zofię Wilczyńską- Mazurek- nauczycielki klas IV-VIII i panią Dorotę Klimejko -bibliotekarz filii bibliotecznej w Siecieborzycach.

Za pomoc w organizacji uroczystości dziękujemy:p.Januszowi Bilińskiemu, p.Jarosławowi Kacprzakowi, , p. Sylwestrowi Michalakowi, p.Zbigniewowi Tomczykowi,p. Przemysławowi Żabickiemu,p. Ireneuszowi Ganczarowi, p. Halinie Sawie,p. Jadwidze Turek,p. Elżbiecie Poźniak, p. Marii  Rozpędowskiej, p. Edycie Michurze, p. Monice Targowskiej, Radzie Rodziców,restauracji ,, Figaro- Na szlaku smaku’’.