"ŻEBY BYŁO BEZPIECZNIEJ..." Pod takim hasłem przebiegało spotkanie drużyny sportowo-pożarniczej z naszej szkoły z OSP Witków, czyli druhną Karoliną, druhem Danielem oraz druhem Marcinem. Nasi goście po wspólnym rozwiązaniu krzyżówki nawiązującej do tematu spotkania, opowiedzieli nam o zawodzie strażaka, różnicach i podobieństwach między Państwową Strażą Pożarną- PSP, a Ochotniczą Strażą Pożarną- OSP. Rozmawialiśmy o zadaniach straży pożarnej. Przybliżyliśmy sobie postać patrona strażaków św. Floriana. Głównym jednak tematem spotkania był ubiór strażaka: odświętny - galowy, koszarowy i bojowy. Nasi goście zaprezentowali i omówili szczególnie ubiór bojowy, pokazali ekwipunek wykorzystywany podczas akcji. Od druhów strażaków dowiedzieliśmy się co to jest "rota"- dwuosobowy zespół ratowników, którzy bezgranicznie sobie ufają i dbają o siebie na wzajem. Wiemy, że podczas akcji panuje zasada " Dwóch wchodzi i dwóch wychodzi ". Dowiedzieliśmy się też, że każdy strażak wyposażony jest dla swojego bezpieczeństwa w czujnik ruchu. Po omówieniu głównego tematu, były zabawy ruchowe, a na koniec pokazaliśmy gościom prace plastyczne wyjaśniając, z czym kojarzy nam się straż pożarna. Po podsumowaniu zajęć podziękowaliśmy druhom za przybycie. To spotkanie drużyny sportowo- pożarniczej, której opiekunem jest p. Beata, ze strażakami z OSP było pierwszym z wielu. W przyszłym tygodniu będziemy gościć druhów z OSP Siecieborzyce. Już nie możemy się doczekać 😊