Od dnia 13.02.2023r. obowiązuje nowy plan lekcji. Wprowadzone zmiany są niewielkie.

 Nowy plan w zakładce  DLA UCZNIA- PLAN LEKCJI