Zasady funkcjonowania Szkoły Podstawowej Im. A. Mickiewicza  w Siecieborzycach w okresie  stanu  epidemii w związku zagrożeniem zakażeniem koronawirusem Covid-19