• zaloguj się do e-dziennika

    Przycisk NIEBIESKI zaloguj si 300x86

 • Plan Lekcji

   

  Przycisk plan 

 •  

   Przycisk galeria 

   

Zasady funkcjonowania Szkoły Podstawowej Im. A. Mickiewicza  w Siecieborzycach w okresie  stanu  epidemii w związku zagrożeniem zakażeniem koronawirusem Covid-19