Jan Suchecki - Dyrektor szkoły
Beata Jakowicka-   nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
Halina Chaś-   nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
Ewa Watras-   nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
Barbara Gnach-   nauczyciel przedszkola i techniki
Magdalena Tomczyk-    nauczyciel przedszkola
Elżbieta Fajkierz -     nauczyciel geografii, pedagog
Maria Bednarek-    nauczyciel
 Zuzanna  Kleczko -  nauczyciel  j.angielskiego
Zofia Wilczyńska - Mazurek-  nauczyciel j. polskiego i historii
Karolina Maziec  -   nauczyciel  religii
Marek Kozieł-   nauczyciel  w-f
Stanisława Ganczar -   nauczyciel matematyki i informatyki  
Marta Suchecka-   nauczyciel  biologii i chemii                                                                                                                                                    Małgorzata Brzezińska-   nauczyciel  fizyki
Dominika Chmielewska-   nauczyciel plastyki
Katarzyna Zawiślak-   nauczyciel j. niemieckiego
Maciej Siwicki-   nauczyciel historii i WoS
Justyna Sobstyl- logopeda

Pracownicy administracji i Obsługi:
Sabina Karpowicz -    sekretarka
Halina Ziarniak-   pomoc przedszkolna
Mirosława Górska -  sprzątaczka
Andrzej Pietrzykowski-   woźny