PLAN KONSULTACJI NAUCZYCIELI DLA RODZICÓW W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

LP.Imię i nazwisko nauczyciela Dzień, godzina