O nas

HISTORIA

Fragment monografii szkoły opracowanej przez G. Pasternak i Z. Paprockiego z okazji 55-lecia.

Szkoła Podstawowa w Siecieborzycach uruchomiona została jesienią 1946 roku
w budynku obok kościoła. 

Rok 1955/56 przynosi zmiany w szkole. Zostaje oddany do użytku szkoły nowy, odremontowany budynek szkolny.

Rok 1968 był wielkim wydarzeniem w życiu szkoły, rozpoczęto budowę nowej, piętrowej szkoły z zastępczą salą gimnastyczną i centralnym ogrzewaniem.
Szkole nadano imię Adama Mickiewicza i wmurowano tablicę pamiątkową. 

W roku szkolnym 2011/2012 w wyniku reorganizacji szkół w gminie Szprotawa nasza szkoła stała się filią SP w Wiechlicach. Dyrektorem szkoły była pani Irena Esmund a kierownikiem naszej filii został pan Jan Suchecki. We wrześniu 2012 kierownikiem filii została pani Halina Chaś, która pełniła tę funkcję do dnia 1 września 2015.  W wyniku kolejnej reorganizacji powstał Zespół Szkół w Wiechlicach z połączenia Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Wiechlicach. DYREKTOREM Zespołu Szkół  została Pani Cecylia Brodzińska, WICEDYREKTOREM Pani Ewa Dudek, a Jan Suchecki KIEROWNIKIEM FILII w Siecieborzycach.

W roku szkolnym 2018/2019 to czas kolejnych zmian w naszej szkole. Szkoła w Siecieborzycach uzyskuje status samodzielnej jednostki. Powstaje Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza a jej Dyrektorem Pan Jan Suchecki.